Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIENIU 2017 - 2022

,,NIE WSTYD NIE WIEDZIEĆ, LECZ WSTYD NIE PRAGNĄĆ SWEJ WIEDZY UZUPEŁNIĆ’’

 JESTEŚMY SZKOŁĄ:

  1. Promującą chrześcijański system wartości,
  2. Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentu,
  3. Prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
  4. Zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,
  5. Wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
  6. Zapewniającą dobrze zorganizowane atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
  7. Wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.